Categories
akzii

Къса продажба на акции

Къса позиция, или още къса продажба, (на английски: short (selling)) е продажба на акции, които не притежаваш, с надеждата да ги купиш в бъдеще на по-ниска от продажната цена, с което да се реализира печалба. Терминът “къса позиция” идва от фондовия пазар. Счита се, че има къса продажба, когато фондовите пазари са в криза. Историята показва, че спадовете на финансовите пазари са с по-кратка продължителност и са по-малобройни в сравнение с възходящите фази. Късите продажби на акции са чисто спекулативен тип финансова операция и са ориентирани към хоризонта на краткосрочните инвестиции. Поради това не е препоръчително да се използват като инвестиционна техника за средносрочен или дългосрочен план.

Как функционира късата продажба?

Акциите обикновено се осигуряват от банка или финансов посредник. По време на къси продажби те незабавно биват предоставени от техния доставчик на продавача на късо и веднага след това те се продават от него. Продавачът на късо се задължава да върне тези акции на първоначалния собственик, като ги изкупи обратно.

akzii Bulgaria

Ако при закупуването цената на акциите падне, инвеститорът ще реализира печалба, равняваща се на разликата от продажната цена и цената на изкупуването на акциите обратно, като се приспада и дължимата комисионна. Аналогично, ако цената на акциите при изкупуването обратно се повиши, ще бъде реализирана загуба. Не е задължително собственикът на акциите да бъде информиран, че с неговите акции се търгува на къса позиция. В случай че самият той иска да продава, брокерът заема акции от друго портфолио вместо тези, които се намират в къса продажба.

Късите продажби се подчиняват на строги правила, едно от които е, че преди продажбата трендът на акциите трябва да е възходящ.

Предимства на късата продажба на акции:

  • Възможност за печалби при низходящ тренд
  • Възможност за хеджиране и управление на риска
  • По-голяма гъвкавост при взимането на инвестиционни решения

Могат ли продавачите на късо да повлияят на пазара?

По този въпрос експертите са на различно мнение. Едните твърдят, че продавачите на късо не могат да окажат влияние върху цените на съответните акции. Противниците на тази теория са убедени, че продавачите на късо ще реализират печалба, само когато цената на акциите, с които те спекулират, действително падне. Ето защо те биха направили всичко възможно, за да направляват развитието на курса в желаната от тях посока, като например разпространяват негативна информация.

Заключение

При късите продажби се спекулира основно със спада на цените на съответните акции. От значение за изхода на късата продажба е само развитието на цената на акциите, както и дължимата комисионна. Късите продажби се провеждат предимно при силно волатилен пазар. Известно е, че цените на акциите падат по-бързо, отколкото се качват. Трейдърите, които правят къси продажби на акции, които в миналото отбелязват чести резки низходящи тенденции, се надяват на високи спекулативни печалби.