Същност и характеристика на борсово търгуваните фондове (ETFs)

Борсово търгуваните фондове (ETFs- Exchange Traded Funds) са по-гъвкавата алтернатива на взаимните фондове. Те предлагат същата диверсификация и широки инвестиционни възможности, както и взаимните фондове.

Взаимните фондове са форма на колективно инвестиране, при която множество индивидуални инвеститори влагат парите си във фонда – купуват дялове от него. Самият фонд пък инвестира в акции и други финансови инструменти. Купувайки дял от фонда, индивидуалните инвеститори придобиват дял от акциите в портфейла на фонда.

Основната разлика между взаимните фондове и борсово търгуваните фондове е, че дяловете на ETF се търгуват на борсата точно както акциите. За разлика от взаимните фондове, чиято нетна стойност на активите се изчислява в края на деня, борсово търгуваните фондове имат цена, която варира през целия ден, в синхрон с активите в кошницата. Освен това, борсово търгуваните фондове обикновено имат по-ниски разходи за управление, което е най-голямото им предимство, заедно с леснопостижимата диверсификация.

Също като взаимните фондове, борсово търгуваните фондове представляват кошници от ценни книжа. В кошницата може да има:

– акции от определени индекси (S&P 500, DJIA, NASDAQ)
– индустрии (телекомуникации, енергетика, потребителски стоки)
– регион (САЩ, ЕС, Азия)
– облигации, валути, суровини.

forex-tragovia

Принципът на борсово търгуваните фондове е, че те следват представянето на определен индекс от ценни книжа, цените на даден пазарен сектор или цените на стоки като петрол, злато и др. Повечето ЕТFs отразяват цените на индекси като S&P 500, DJIA, DAX30, Nikkei225 и др. Този вид фондове са идеалният финансов инструмент за дългосрочни инвестиции поради тяхната:

  • прозрачност, ликвидност и данъчни облекчения
  • широка диверсификация – фондовете представляват кошници от активи, които се търгуват лесно като акции. Всеки инвеститор може да диверсифицира портфейла си, намалявайки по този начин риска от загуби.
  • добра доходност – няма минимална инвестиция
  • гъвкавост – осигурява се лесен достъп до пазара по всяко време на деня чрез всички налични техники за търговия (поръчки, марджин, продажба на късо)
  • минимални разходи за управление – Основният разход в дългосрочен план е таксата за управление, която е годишна и се отразява в цената на дела. Другият разход е комисионата за купуване и продаване, която е като при акциите – еднократна и се плаща на сделка.

През последните 10 години, като брой продукти и стойност на активите, пазарът на ETF’s непрекъснато се разраства, като най-развит е той в САЩ. Там е създаден и първият борсово търгуван фонд.

Критериите, които трябва да се съблюдават при избор на ETF, са коефициента на разходите, на ликвидността (включително и косвената), bid/ask спреда,  т.нар. Tracking Error (или „грешка от следване“, като колкото по-малка е, толкова по-добре), активите под управление на фонда, както и структурата на ETF и цената на един дял.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *