Categories
akzii forex

Достатъчен ли е добрият анализ за успех на форекс пазара?

Методът на анализ, бил той фундаментален или технически, е от ключово значение за валутната търговия, но далеч по-важни са желязната дисциплина, мъни мениджмънта (ММ / управление на средства) и обективения метод на анализ.
Двата основни метода на анализ стъпват на коренно различна база: Фундаменталният анализ е метод на прогнозиране, при който анализаторът следи различни икономически факти (новини, отчети, данни като ръст на инфлация, лихвен процент, ниво на безработица), за да си изгради идея за това накъде ще се насочи пазарът. Техническият анализ моделира пазара чрез използуването на графична информация. На базата на техническия анализ се правят прогнози за развитието на пазара. Обект на анализа са цените и търгуваните обеми.

Контрол на емоциите

Търговията е преди всичко психология. Почти всички трейдъри действат в една или друга степен под влияние на емоциите и постъпват ирационално в стресови ситуации. В този смисъл желязна дисциплина означава да се запази спокойствие и концентрация като не се забравят дългосрочните цели и не се взимат решения под влияние на емоциите.

Управление на средства/ММ

При валутната търговия, а и при други високо рискови инструменти съществува възможност за загуба на цялата първоначална инвестиция и то за кратък период от време. Съответно и възможността за печалба е по-голяма за този кратък период от време. Затова и въпросът за управление на риска е от изключително значение за сериозния инвеститор.
Управлението на средства се свежда до това какъв процент от сметката си да рискуваме, във всяка една сделка. Добрите трейдъри обикновено имат между 60 % -80 % успеваемост . Поради тази причина никой не отваря позиция с целия си наличен капитал. При валутната търговия (Форекс) съществува правило, че не трябва да се рискуват повече от 2% до 3%, като за скалперите той трябва да е около 1 % от сметката във всяка една сделка – консервативен и сигурен подход, който предпазва инвеститора от загубване на вложената инвестиция веднага. Когато рискът е премерен, инвеститорът е подложен на по-малко стрес, това прави работата по-приятна, ситуацията се преценява по-правилно и се взимат по-добри решения.

Обективен метод на анализ

Математическите методи за търгуване предлагат обективен поглед върху активността на цените. Те представят движението на цените във времето и предпазват от прекомерно търгуване. Освен това тези методи предлагат сигнали за движенията на цените преди още те да настъпят.
Използваните в математическите методи за търгуване инструменти са плъзгащи средни и осцилатори (инструменти за търговия, сигнализиращи свръхпокупка или свръхпродажба на дадена валута.). Към най-важните математически индикатори спадат: проста и експоненциална плъзгаща се средна (SMA и EMA), Moving Average Convergence-Divergence (MACD – конвергенция и дивергенция на плъзгащите средни), коридори на Болинджър, параболична система Stop-and-Reverse (SAR – спиране и обратно движение), индекс RSI (Relative Strength Index – индекс на относителната сила).