Архив на категория: deposit

Фактори, влияещи върху движението на EUR

 

ECB – European Central Bank – Eвропейска централна банка

ECB определя и контролира монетарната политика на Еврозоната. Основната цел на ECB е да осигурява ценова стабилност. При вземането на решения ECB взема под внимание два основни фактора:

  • Ценова стабилност и прогнозите за изменението на цената – Ценовата стабилност се определя от т.нар HICP – хармонизиран индекс на потребителските цени. Приема се, че при увеличение на индекса до 2% движението на цените е стабилно. За определяне на бъдещото равнище на цените се използват голям брой други икономически индикатори.
  • Увеличение на парите в обращение – М3. ECB определя на страните членки 4.5% годишно увеличение на М3.

Управителния Съвет на Европейската Централна Банка заседава на всеки две седмици в четвъртък, след което обявява дали е взето решение за промяна на основния лихвен процент. На всяка първо заседание за месеца се провежда пресконференция, на която се обяснява каква ще бъде монетарната политика и цялостното икономическото състояние.

Interest Rates – Основен лихвен процент
ECB определя и ръководи своите фондове и ликвидността по основния лихвен процент. Разликата между основния лихвен процент, определен от ECB и FED, влияе директно върху EUR/USD.

deposit-bank

3-month Eurodeposit (Euribor) – 3-месечни Евродепозити
Лихвата по 3- месечните евродепозити, държани в банки извън еврозоната, служи за приблизително определяне на цената на ЕUR/USD при евентуални промени в основния лихвен процент. Увеличението на лихвата по 3-месечните евродепозити спрямо 3-месечните евродоларови депозити увеличава EUR/USD и обратното.

10-Year Government Bonds
Разликата в лихвените равнища на 10 годишните държавни облигации в САЩ и тези в Еврозоната също се използва за изчисляване на цената в кроса EUR/USD. Така например ако лихвата по германските облигации е по- ниска от американските, при увеличаване на лихвата по германските (или намаляване на лихвата на американските), тоест намаляване на спреда между двете лихви ще предизвика покачване за ЕUR. Определянето и промените на лихвените равнища е свързано с общото икономическо състояние на САЩ и Еврозоната.

Икономически новини
Най- важни от икономическите новини, които могат да повлияят върху EUR/USD от Еврозоната, са тези от Германия. Определящи са данните за: БВП, инфлацията, CPI и HCPI, индустриалното производство, безработицата, Германския IFO индекс. Бюджетният дефицит на всяка една от страните членки според пакта за Стабилизация и развитие трябва да е под 3% от БВП.

Политически фактори
Движението на EUR/USD е податливо на различни политически трусове и геополитически фактори, повлияни от политиката на правителствата на Германия, Франция и Италия. Финансовата и политическа нестабилност в Русия и Гърция също може да повлияе зле за еврото поради значителните инвестиции на Германия в тези страни.

 

Фактори, влияещи върху движението на USD

Наред с лихвения процент и инфлацията, валутният курс е един от най-важните показатели за икономическото състояние на една страна. Поради тази причина, валутните курсове са сред най-често следените, анализирани и държавно контролирани икономически показатели. Тук ще разгледаме някои от по-важните фактори, които влияят върху движението на долара.

FED – Федерален резерв
Централната банка на САЩ има пълна независимост при определяне на монетарната политика с цел постигане на ръст без инфлация. Федералният резерв постига това основно чрез: директни интервенции на открития пазар, промяна в основния лихвен процент и промяна на лихвата по Федералните Фондове.

FOMC – Federal Open Market Committee – Федерален комитет за операциите на открития пазар
Този комитет се събира 8 пъти в годината, като разглежда икономическото и финансово състояние на САЩ и определя подходяща позиция за монетарната политика и обявяването на лихвения процент.

Основен лихвен процент на Федералния резерв
Tова е основно средство за осъществяване на целите, заложени в монетарната политика. Промените на основния лихвен процент имат голям ефект върху всички фондови, облигационни и валутни пазари.

Сконтов процент на FED
Сконтовият процент е лихвеният процент, по който Федералният резерв отпуска краткосрочни кредити на търговските банки, когато те заемат средства директно от него. Когато сконтовият процент се повиши (или намали), почти всички други краткосрочни лихвени проценти се увеличават (или намаляват).

30-year Treasury BondТридесетгодишна съкровищна облигация (дълга облигация)
Това е един от най-важните индикатори на пазарните очаквания за инфлация. Няма пряка зависимост между дългата облигация и американския долар, но промяната в нейната цена влияе върху него. Например поевтиняването на съкровищната облигация поради опасения от инфлация има отрицателен ефект върху долара. Тъй като съкровищните облигации са основен актив, те се влияят от промените в капиталовите потоци подлежащи на глобални причини. Финансовите или политически затруднения на нововъзникващите пазари могат да бъдат значителна опора за американските съкровищни облигации заради сигурността, която предлагат, като по-този начин въздействат положително на американския долар.

lichni-depositi

3-month Eurodollar Deposits – Тримесечни евродоларови депозити
Лихвата върху тримесечни депозити в долари в банки извън САЩ служи за изчисление на обменните курсове. Например при USD/ EUR, колкото е по-голяма лихвената разлика в полза на евродоларовия депозит спрямо евродепозита, толкова по-вероятно е съотношението USD/ EUR да се повиши (да поскъпне долара).

Treasury – Американска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни)
Занимава се с управление на вътрешното търсене, платежния баланс, бюджета, приходите на правителството и емитирането и обратното изкупуване на държавни ценни книжа. Хазната не може пряко да определя монетарната политика, но изявленията на тази институция има голямо влияние върху движението на долара.

Economic Data – Икономически данни
Включват следните най-важни индикатори за състоянието на US икономиката: Доклад за заетостта (вкл. равнището на безработицата , средната доходност на 1 работен час и данните за заетостта на пълен работен ден), индекс на потребителските цени (CPI), индекс на производствените цени (PPI), брутен вътрешен продукт (GDP), международна търговия, цена на работната сила (ECI), проучване на ISM, продуктивност, индустриално производство, начално жилищно строителство, разрешения за строителство и потребителско доверие. Фондов пазар – трите основни индекса са Dow Jones Industrial Index (Dow), S&P 500 и NASDAQ.

Dow има най-голямо влияние върху долара. Три главни фактора въздействат върху Dow и долара респективно: 1) Корпоративни печалби/приходи, прогнозни и действителни; 2) Очакванията за промяна на основния лихвения процент 3) Глобални причини.

Фючърсни контракти по федералните фондове
Фючърсните контракти по федералните фондове отразяват очакванията за лихвата по тези фондове. Стойността на контракта показва каква ще бъде лихвата по федералните фондове в бъдеще, в зависимост от падежа на контракта. Контрактът следователно е показателен за пазарните очаквания по отношение на политиката на Федералния резерв.

Тримесечни фючърсни контракти в евродолари
Тримесечните фючърсни контракти в евродолари показват лихвата по тримесечните депозити в евродолари. Например разликата между фючърсните контракти по тримесечните депозити в евродолари и евройени е важна променлива за определяне на очакванията за съотношението USD/JPY.

Възстановяване на меча или бича тенденция при ЕUR/USD

Спадът на еврото срещу долара в последно време даде повод на редица форекс анализатори да заговорят за възстановяване на мечата низходяща тенденция при ЕUR/USD. Експертите на инвестиционната банка признават, че отстъплението под $1.1053 усилва позициите на мечките и прави възможен прехода към $1.0744 и $1.0618. Ако това се случи, може да се очаква низходящият тренд да продължи дори към $1.0072.

От друга страна, знак за възвръщане на силата на биковете би бил възход на ЕUR/USD над $1.0979 и $1.1056. Много анализатори не вярват в продължителния успех и смятат, че нивата от $1.10 дават добра възможност за продажби.

Повишението на единната европейска валута след позитивните коментари на Марио Драги за еврото беше прекъснато след като Гърция отново бе на фокус

На 3-ти юни се проведе заседанието на Европейската централна банка. Само за два дни след това еврото регистрира най-голямото си двудневно повишение спрямо долара от 2009 г. насам с ръст от 3.2% за два дни. Марио Драги отчете известно подобряване на икономиката на региона и отбеляза успеха на програмата за количествени улеснения, която стартира през февруари, като повиши прогнозата на ЕЦБ за инфлацията в Еврозоната до 0.3% за годината. Очаква се програмата да продължи до септември 2016г., имаща за цел достигането на 2% инфлация.

forex-tragovia

На фона на надеждите за скорошно сключване на споразумение между Гърция и кредиторите й, стана ясно, че Гърция няма да изплати вноската си към МВФ на уговорената дата (05.06), а вместо това е поискала сливане на всички задължения за месеца. Така крайният срок за изплащане на задълженията към МВФ става 30 юни и те са на стойност близо 1.5 млрд. евро. Въпреки коментарите за напредък в преговорите, Гърция отхвърли предложението на кредиторите за понижаване на пенсиите и увеличаване на ДДС.

Така в началото на сесията, единната валута достигна до 1.1379. Днес валутната двойка EUR/USD спадна с 0.3% до 1.1237.

Прогнози и препоръки

Щатският долар се представи задоволително срещу основните си конкуренти, след като данните от молбите за помощи при безработица отчетоха спад за последната седмица. В публикуван анализ на МВФ, институцията обяви, че Фед не трябва да повишава лихвените нива преди да се види стабилен ръст на инфлацията и възнагражденията и препоръчва това да стане през първото тримесечие на 2016 г. И все пак трябва да се вземе под внимание, че валутните курсове са относителни, а щатската икономика, въпреки преодоляваните трудности, е в по-добра форма от други водещи пазари. Шансовете за повишаване на инфлацията също са високи. На този фон, форекс стратезите препоръчват на инвеститорите да купуват долари срещу евро в моментите на спад.

Стратезите на инвестиционната банка съветват инвеститорите да откриват къси позиции по EUR/USD на ниво от 1.1240 със стоп за ограничаване на загубите на 1.1680 и цел от 1.0460.

Еврото под натиск заради ситуацията в Гърция

Опасенията около дълговата криза в Атина продължават да оказват натиск върху еврото. Еврото изгуби част от позициите си спрямо кошница от основни валути, тъй като през май правителството на Гърция за пореден път ще трябва да набави близо милиард евро за изплащане на заеми. Липсата на споразумение за дълга на Гърция поднови спекулациите, че страната може да фалира и да напусне еврозоната.

Атина е в процес на преговори с европейските си партньори и Международния валутен фонд за въвеждането на реформи, които са необходими, за да бъде освободена оставащата част от спасителния пакет. В случай, че не бъде постигнато споразумение, е възможно Гърция да остане без свободен кеш, респективно без възможност да изплаща дълга си. В същото време е много важно да се покаже, че липсата на дисциплина се наказва.

Влиянието на гръцката криза върху курса на еврото

Единната валута се търгува в момента на 1.0786 за долар, след като преодоля дъното от миналата седмица от 1.0666. Допълнителният тласък върху валутата стана факт след последвалото изказване на германския канцлер Ангела Меркел, която заяви, че трябва да се направи всичко възможно, за да се предотврати изпадането на Гърция в неплатежоспособност. Премиерът на Гърция Алексис Ципрас също заяви, че е оптимистично настроен относно постигането на споразумение с кредиторите след постигнатия значителен напредък в преговорите за реформи срещу пари в брой.

depositi

Количествените улеснения, действащи в еврозоната, оказват допълнителен натиск върху единната валута, тъй като изливането на свежи пари в икономиката води до разширяване на паричната база и съответно до обезценяване на валутата.

Анализаторите коментират, че изявлението отчасти е свалило напрежението около Атина и за момента е разсеяло опасенията, че страната може да фалира. Те са на мнение, че периодичните поскъпвания на единната валута се използват от трейдърите за влизане на къси позиции от по-изгодни позиции.

Последствията от евентуален Grexit

  • Позицията на Европа

Регулатори и банкери от еврозоната от месеци изучават финансовите връзки около Гърция и изпробват различни сценарии при нейно излизане от еврозоната. Те стигнаха до извода, че фалитът на Гърция и евентуален неин изход от еврозоната няма да бъдат катастрофални. Относно опасността поведението на Гърция да повлияе на останалите страни членки те успокоиха, че положението в страни като Испания и Ирландия е значително по-добро, което (на теория) намалява заплахата от верижна реакция. И ако гръцкият фалит или изход от групата на единната европейска валута наистина се случат, останалите страни от еврозоната могат да представят единна, последователна политическа реакция.

  • Позицията на САЩ

Настроенията в САЩ не са обаче толкова оптимистични. Джейсън Фърман, председател на Икономическия съвет към Белия дом, публично предупреди, че „ако Гърция напусне еврозоната, това ще повлияе негативно не само на гръцката икономика, но ще представлява и огромен и ненужен риск спрямо световната икономика, точно когато много неща започват да се оправят“.

  • Позицията на Гърция

От друга страна, населението на Гърция (над 70%) разбира, че няма алтернатива без участие в Еврозоната и в Европейския съюз. Според гърците, ако не се постигне споразумение, това ще предизвика много тежка ситуация.

Еврото върви към паритет с долара

Eксперти от редица водещи банки в САЩ и Европа прогнозират, че по-строга парична политика в САЩ и перспективите за смекчаване на паричната политика в еврозоната ще насочат единната европейската валута към паритет спрямо долара. След като еврото достигна дъно от 1.1754 EUR/USD, анализаторите смятат, че то ще продължи да пада към ниво от 1 долар, на каквото за последно е било през 2002 г.

Еврото върви към паритет с долара

Еврото върви към паритет с долара

Политиките на ЕЦБ и Фед се разминават и това е основна причина за поевтиняване на еврото. Американската икономика след дълги години на буксуване започва подем и Федералният резерв на САЩ постепенно спира политиката на евтините пари и се очаква средата на 2015 лихвените нива да се повишат. В еврозоната икономиката остава слаба и ЕЦБ, точно обратното, взема допълнителни мерки за наливането на пари в икономиката и не възнамерява да вдига основната лихва, която е намалена до нулата. В тази ситуация все по-малко инвеститори ще купуват евро и глобалните парични потоци ще се насочат там, където има перспектива за растеж на лихвите.

Причини за поскъпването на долара

Една от причините за понижаването на еврото под психологическата граница от 1.20 долара е възможността в близко бъдеще да започне изкупуване на държавни облигации на страните от еврозоната, както и избухналата дискусия за възможното излизане на Гърция от еврозоната.
Насрочените за 25 януари предсрочни парламентарни избори са заплаха за съгласуваната с международните кредитори политика на реформи и строги икономии. Изострянето на кризата в Гърция може да отключи нова криза в еврозоната, тъй като рязко ще намалее доверието към еврото и към Европа. Чуждите инвеститори, които отчитат загуба поради ниския обменен курс, могат да изтеглят своите капитали не само от Гърция, но и от другите страни-членки на ЕС.

Последици от по-слабото евро

Поевтиняването на еврото спрямо долара ще подобри международната конкурентоспособност на европейските износители, особено на американския пазар. Компаниите в еврозоната ще укрепят своите позиции спрямо конкурентите си от Япония, където през последните години курсът на йената значително поевтиня.
Ще поскъпне вносът не само от Америка, но и от Азия, откъдето се внасят електроника и компютри. Инфлационните тенденции в случая са не само желателни, но и необходими, тъй като това означава повече инвестиции и работни места.
Влиянието на скъпия долар върху българската икономика няма да е голямо, защото износът ни е насочен предимно към еврозоната. Суровините, чиято цена се определя в долари (земеделски стоки, метали, петрол), ще поскъпнат. Напоследък сме свидетели на поевтиняване на петрола, но тези ниски цени на суровините не са значителни именно заради скъпия долар.
Разумно е спестяванията в долари да не се продават. Покупката на долари може да донесе както печалба, така и загуба, ако трендът на поскъпване не се окаже наистина дългосрочен. Спестяванията в български лева и евро не крият риск.

Поскъпването на долара и последиците от това

Доларът достига най-високи стойности спрямо еврото през последните седмици като той се купува за 1,55 лева. Според специалисти поскъпването на долара може да е начало на дългосрочен тренд. Причините за тези очаквания са на първо място, напълно противоположната парична политика от страна на Фед и ЕЦБ през следващите няколко години (начало на повишение на лихвите от Фед при запазване на стимулираща политика от страна на ЕЦБ), и на второ – очакваното по-слабо представяне на европейската спрямо щатската икономика през тази и следващата година.

Kак се отразява скъпият долар?

  • Цени на енергийните ресурси и суровините

Суровините се измерват в долари и това прави вноса им относително по-скъп. В краткосрочен план поскъпването на долара се компенсира с поевтиняването на петрола, но дългосрочно цените пак тръгват нагоре, което може да доведе и до по-висока инфлация и това може да има негативно влияние върху развиващите се икономики , в това число и България.

  • Потребителска електроника

Потребителска електроника (смартфони, лаптопи, телевизори и други) се произвежда основно в страните от азиатския регион, чиито валути са обвързани с долара. Така вносните стоки от страни в Азия стават по-скъпи за европейските купувачи.

  • Депозити и кредити

Депозантите в щатски долари определено приветстват поскъпването на щатската валута спрямо еврото. И обратното, тези, които са взели кредити в долари, изпитват сериозни неудобства, свързани с поскъпването на щатската валута, което прави вноските им относително по-скъпи, измерени в местна валута. Лихвеният спред между депозитите в евро и долари най-вероятно ще продължи да се понижава и дори може да стане отрицателен с началото на цикъла на повишаване на лихвите в САЩ догодина.

  • Туризъм

Скъпият долар затруднява туристите, пътуващи към международни дестинации, където доларът е основно средство за разплащане.

  • Форекс залози 

Форекс залозите от своя страна продължават да растат, като търговците на фючърси увеличават бичите си залози за долара срещу еврото. Разликата в стойностите идва предимно от хедж фондове и големи спекуланти, които увеличават нетно дългите фючърсни позиции.

Изтеглените през юни депозити се връщат в банковата система

Трескавото теглене, превалутиране в евро, прехвърляне на средства към чужбина и затваряне в сейфове в трезорите на банките през юни отрази съвсем ясно събитията в сектора около Корпоративна търговска банка (изтеглени 907 млн. лв.) и третата по големина банка в сектора Първа инвестиционна банка (изтеглени 788 млн. лв.). През изминалите два месеца, изхождайки от публикуваните през септември 2014 данни на Българска народна банка, се отчита завръщане на средства в банковата система (виж графиката). Част от изтеклите средства са се насочили към други банки – данните показват нарастване при Уникредит Булбанк, Сосиете женерал Експресбанк, Алианц банк, клоновете в София на френската BNP Paribas и гръцката Alpha bank.

03.10. - Изтеглените през юни депозити се връщат.....

Общата сума на депозитите на неправителствения сектор от началото на годината до август 2014 достига 58,379 млрд. лв. (73,7% от БВП). Увеличението на годишна база е 7,4%, при ръст от 6,9% за юли. Възстановяването започва още през следващия месец, когато депозитите нарастват в абсолютна стойност с близо 370 млн. лв. Притокът на средства общо от спестявания към банковата система за юли и август е нараснал с почти 1.4 млрд. лева. Това е съизмеримо с отлива, който е породен от несигурността в сектора през юни, когато от домакинства, фирми и финансови предприятия (посредници, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.) са изтеглени малко над 1 млрд. лв.

По наблюдения на банкери доверието на вложителите е започнало да се връща, като това се наблюдавало по-отчетливо през септември. Най-силно покачване е отчетено на годишна база при депозитите на бизнеса – 9,1% (6,5% за юли), до 16 млрд. лв. Спестяванията на домакинствата са близо 39 млрд. лв. или с 8,5% повече спрямо август 2013 г. Растежът им през юли е 8,3%.

Основно нови финансови ресурси, постъпили в системата, поддържат темпа на нарастване, тъй като по последните данни на Централната банка (за юли), средният лихвен процент по депозитите за физически лица с договорен матуритет продължава да спада – с 0,82 процентни пункта до 3,19% в лева и с 1 пункта до 2,66% в евро на годишна база.

Кредитирането за пореден месец в застой

Кредитирането продължава да поддържа ниските си нива от предишните отчетни периоди. Заради неизвестността от предстоящите избори и неяснотата какво ще се случи с КТБ, банките са станали по-предпазливи в отпускането на кредити, а нагласите на фирмите и домакинствата са се влошили, сочат данните на БНБ. „Замразяването“ на проблема с КТБ на практика стопира бизнеса в сектора или поне го затруднява.
Раздадените заеми от кредитните институции възлизат на 55.68 млрд. лева в края на август, докато месец по-рано те са били 55.707 млрд. лева.
Кредитите, дадени на домакинства, са намалели с 64 милиона лева за два месеца и по последни данни са 18.575 млрд. лева. При домакинствата намалението идва от жилищните кредити. Кредитите към бизнеса са със 150 млн. лева по-малко и към края на август са 35.851 млрд. лева.

Какво подтиква населението да влага спестяванията си в банките?

Ниската инвестиционна култура в страната: ако вложенията във взаимни фондове и/или акции в развитите държави възлиза на 30-40%, в САЩ дори и повече, то в България този процент е около 1-2 на сто. Инвестицията в акции и взаимни фондове не е безрискова, но тя може да донесе по-висок доход. Така например SOFIX е нараснал от началото на годината с близо 9% и с цели 42.9 на сто през 2013 г., което го нареди на една от челните позиции в света. От началото на годината шест от фондовете в страната, членове на Българската асоциация на управляващите дружества, бележат ръст от над 10%, а един – над 20 на сто.

Чувство за сигурност: според повечето българи вложенията в депозити са сигурни, но това може би се отнася до гарантираната сума от 196 000 лева, или 100 000 евро. Депозитите определено са и най-лесната форма на инвестиция. Съчетано със страх от загуби, те си остават масов продукт, въпреки че голяма част от банките дори не го рекламират.

Тенденции

Растящата депозитна база на банките няма да е притеснителна, ако те успяват да раздадат привлечените средства под формата на кредити. В случай, че отпускането на нови заеми отчита спад, то лихвите по депозитите ще продължават нисходящия си тренд и в близките месеци.

Анализ на стабилността на банковата система в България

В ситуация на продължаваща политическа несигурност и в очакване през следващите седмици правителството да подаде оставка, националният финансов сектор е под натиск и страната е обхваната от паника да не се повтори опустошителната банкова криза от периода 1996-1997 г, когато 14 банки бяха обявени в несъстоятелност и хиперинфлация.
Българските власти и управляващи уверяват, че банковите влогове са изцяло гарантирани. Икономисти са на мнение, че рисковете за банковия сектор или за макроикономическата стабилност на България са ограничени и че банковата система няма проблем с ликвидността. Според БНБ банковият сектор „функционира нормално“.
Европа също се опита да предотврати загубата на доверие в банковата система в България, като Европейската комисия позволи да се отпусне държавна помощ на финансовите институции на стойност 3,3 милиарда лева, за да се подплати гаранцията на влоговете.

Как функционира банковата система у нас?

България работи с едни от най-тежките и консервативни изисквания към банките, което означава по-ниски нива на риска за парите на всички български граждани в сравнение с банките в останалите европейски държави. Страната ни винаги е била привърженик за въвеждане на по-строги правила и изисквания, като представителите ни в Брюксел настояват за ясни отговорности на банките като гаранция при евентуална криза.

Ще анализираме ситуацията у нас на база на следните критерии:

Ликвидност

– способността на наличните средства и финансови инструменти да бъдат максимално бързо обменени и превърнати в парични средства при минимум загуби.

Банковата ни система разполага с 8 милиарда лева парични средства и депозити в Централната банка, които могат да се използват веднага. Още 8 милиарда са във финансови активи, които са ликвидни и могат лесно да бъдат трансформирани в кеш. При това банките имат средства както в левове, така и в чужди валути. Коефициентът на ликвидност възлиза на 26.22% – изключително висока стойност, която говори за стабилност на системата. При това много български банки са дъщерни на банки от Западна Европа (2/3 от 29-те банки в България са чуждестранна собственост) и така банковата ни система има достъп до допълнителни ресурси при необходимост.

Капитал

– средствата, които са вложени от собствениците на банката.

Собственият капитал на банковата система е в размер над 11 милиарда лева, капиталовата адекватност от първи ред е 18.2%, а общата капиталова адекватност на системата е 20.4%, което означава, че банковата система у нас може да посрещне значителни финансови трусове без това да се отрази на влoжителите. Високите капиталови изисквания поемат загуби от лоши кредити или обезценки.

Допълнителни буфери

– намаляват рисковете за парите на гражданите.

Фондът за гарантиране на влоговете разполага с 2.1 милиарда лева. Всички банки внасят пари в този фонд. Тези средства могат да се използват още на ранен етап, за да се избегне фалит и големи загуби за вложителите. Освен това БНБ има специален ликвиден буфер от 5 милиарда лева, които могат да се използват при системен риск. Друг допълнителен буфер представлява фискалният резерв.

Необслужени кредити

Напоследък нивото на необслужваните кредити постепенно намалява, а банките са натрупали обезценки (буфер срещу риска от необслужваните кредити) в размер на 5.2 милиарда лева. Това дава повече сигурност на вложителите.

Активи, депозити и печалби

Банковата система притежава активи (кредити, средства, ценни книжа), които са в размер на 134% от депозитите на граждани и фирми. По този начин депозитите са много добре обезпечени с активи, което повишава сигурността им.

Макрообстановка

Държавният дълг в размер на около 18% като дял от БВП е сред най-ниските в ЕС, фискалният резерв на страната също е значителен. В момента валутните резерви на страната са над 28 млрд. лв. – близо до историческия рекорд. А още по-голям е златно-валутният резерв на Централната банка, който осигурява покритието на българския лев и стабилността на валутата. Международната финансова общност има пълно доверие в българската финансова система, като доказателство за това е отпуснатият наскоро заем от близо 3 млрд. лв. на рекордно ниска годишна лихва от малко под 3,1%. Трябва да се отбележи, че паричният пазар в България e от затворен тип, което означава, че бордът не може да бъде атакуван от спекулативни капитали.

Политическа несигурност

Банковият сектор в страната ни може да бъде определен като стабилен. Кризата на доверие в банковата система на България би трябвало да е овладяна, но несигурната политическа ситуация и нарастващото обществено недоверие в правителството предизвикат още по-голям спад на доверието в обществените институции, което означава че политическата несигурност ще продължи.

Какво ще се случи с валутния курс на долара и еврото през 2014 г.?

Една стабилна валута има своите предимства. Тя гарантира покупателната способност на населението и се грижи за стабилен инвестиционен климат. Пътуванията в чужбина са сравнително изгодни. Но тя крие и един съществен недостатък: затруднява експорта към страните със слаба валута. Обменният курс евро-долар не е единственият, който следва тази тенденция. Курсът на долара е паднал и спрямо повечето значими валути в света. US-долар-индексът, който отразява стойността на долара спрямо йената, британския паунд, канадския долар, шведската крона и швейцарския франк от момента на възникването си, постига своята най-ниска точка през 2008 г. През същата година курсът евро-долар достига най-високата си стойност от създаването на еврото като единна валута.

Европейската единна парична единица

От друга страна стабилната европейска единна валута евро става все по-значима и засвидетелства все по-голямо доверие в еврозоната. Икономиката излиза през последната година от рецесията, в която се намираше, и отново тръгва леко нагоре. За настоящата 2014 година повечето експерти са предпазливи в прогнозите си за еврото.

Как стойността на еврото рефлектира върху инфлацията, износа и ценовата стабилност?

Обменният курс на долара спрямо еврото възлиза понастоящем на 1,38 долара за евро. Прогнозите за отслабване на еврото не се сбъдват, което се оказва проблем не само за борсовите спекуланти, които очакват спад на курса до ниво от 1,26 долара за евро. Силната валута оскъпява стоките и услугите на дадена икономика за световните пазари, спъвайки износа. Критично е развитието на обменния курс и от гледна точка на Европейската Централна Банка. Възходът на обменния курс на единната валута заплашва да унищожи усилията за по-свободна монетарна политика и е една от основните причини инфлацията в еврозоната да е на опасно ниското ниво от 0,5% (поради намаляване на разходите за вносни стоки).

Мнения и предложения от Европейската централна банка

Еврото поскъпна със 6% спрямо долара през изминалата година и банкери от ЕЦБ предупреждават, че една по-силна валута започва да представлява заплаха за основната цел на централната банка, а именно ценовата стабилност. Ето защо ЕЦБ ще предостави „допълнителни стимули“ за икономиката на еврозоната, ако инфлацията в блока продължава да бъде на опасно ниски нива. За сегашната ниска инфлация според президента на ЕЦБ Марио Драги са виновни на първо място падащите цени на енергийните ресурси, напасването на засегнатите от кризата страни в еврозоната и обменният курс на еврото.

Икономическото положение в еврозоната

От икономическа гледна точка еврозоната се намира във възходящо движение, като продължаващият подем е умерен и напоследък дори сравнително равномерен сред страните от еврозоната. Възстановяването на икономиката се подкрепя от засилващото се вътрешно търсене, както и от една адекватна парична политика. Въпреки това, по думите на Драги, „безработицата остава неприемливо висока, макар и по всичко да изглежда, че се стабилизира“.

Прогнози за долара

В защита на доларa може да се каже, че той е световно призната резервна валута и най-търгуваната валута в света. Въпреки че еврото има много предимства и все повече страни фиксират националните си валути към еврото вместо към долара, единната европейска валута не е в състояние да замени долара като резервна. Според експерти прогнозите за долара са доста добри.

Финансовата обстановка в САЩ

Започналия „Tapering“ в САЩ дава възможност на паричната политика на Фед да стимулира долара. Американската икономика ще отбележи по-висок ръст през 2014 г. (3.2%), след като съкращаването на държавни разходи и повишаването на данъците доведоха до забавяне. Банката констатира възстановяване на финансовото състояние на домакинствата. След бума на фондовите борси и по-умерените бюджетни съкращения, работният пазар си отдъхва. До скоро се считаше, че печатането на пари от страна на Фед е най-големият враг на долара. Това вече трябва да е минало. До края на 2014 г. Фед няма да изкупува повече ценни книжа и се очаква обменният курс на еврото към долара да падне на 1.28.

Рекорд: ЕЦБ намалява основната лихва на 0,15 %

От 11.юни 2014 влиза в сила новият лихвен процент, който е най-ниският в досегашната история на Европейската Централна Банка: ситуираната във Франкфурт на Майн ЕЦБ ще предоставя управляваните от нея европари на търговски банки срещу лихва от само 0,15 % – т.е. на практика безвъзмездно.

Освен свиването на основния лихвен процент, Съветът на ЕЦБ реши да въведе отрицателна ставка от минус 0,1 на сто по депозитите, което фактически е вид наказателна лихва. Тя има за цел да накара търговските банки вместо да депозират парите си в ЕЦБ, да ги предоставят на фирми и частни лица, за да се стимулира икономиката в евро-пространството.

Основната лихва като инструмент за монетарна политика

Основната лихвена ставка, която с право се счита за главен инструмент за рефинансиране, е също и най-важният инструмент, чрез който централните банки провеждат дадена монетарна политика. Нейното понижаване или покачване индиректно рефлектира върху частните банки: при по-ниски основни лихви намаляват разходите по кредитите, но същевременно и доходността по депозитите и спестяванията на гражданите. В противовес на това, при високо основно лихвено равнище имаме атрактивна възвращаемостта на вложенията и спестяванията, но пък се оскъпяват разходите по ипотечни, потребителски и други видове кредити.

В инфографиката по-долу ще ви покажем развитието на основния лихвен процент на ЕЦБ през последните години:

ewro-lichwi-2014

При въвеждането на еврото през 1999 основната лихва възлизаше на 3,0 %. В рамките на следващите две години тя се покачи до рекордна стойност от 4,75 % през октомври 2000. По това време Европа се намираше в икономически възход.

През следващите години основната ставка на ЕЦБ бе постъпателно редуцирана, тъй като икономиката не се развиваше добре, а безработицата растеше. По този начин ЕЦБ се опитваше да стимулира отслабващата икономика в Еврозоната. Впоследствие, от 2,0 % през юни 2003 лихвената ставка отново тръгна постепенно нагоре, достигайки 4,25 % през юли 2008.

От 2008 г. насам основните лихви търпят спад

Тогава започна и глобалната финансова криза. В САЩ така нареченият Sub-Prime-Market (пазар на високорисковите ипотечни кредити) рухна и с известно забавяне
тази банкова криза обхвана и Европа и Еврозоната, разтърсвайки из основи не само банковата система, но и икономиката като цяло.

ЕЦБ реагира с рекордно темпо, като до месец май 2009 намали лихвения процент на 1%. Тъй като европейската икономика не набра скорост въпреки ниското лихвено равнище, сега ЕЦБ се реши на тази радикална мярка. При лихва от 0,15%, парите буквално се обезценяват. Но дали икономиката може да се задвижи по този начин, е спорен въпрос дори и за самите експерти.

Какво означава това за България?

Макар и косвено, нивото на лихвите в България бива повлияно от решенията на ЕЦБ. Българската Централна Банка участва с 0,87 % в ЕЦБ, въпреки че еврото все още не е въведено като официална валута у нас. Намаляването на лихвите на ЕЦБ през последните години ще редуцира лихвените равнища по кредитите у нас, а финансирането на недвижими имоти ще стане по-благоприятно. За сметка на това обаче спестяванията ни (депозити, влогове) ще имат значително по-малка доходност.