Архив за етикет: валутна двойка

Същност на валутната кери търговия (Currency Carry Trade)

Currency Carry Trade (валутната кери търговия) е една от стратегиите на инвеститорите на фондовия пазар и валутния (форекс) пазар. В основата на стратегията лежи фактът, че в различните държави действат различни лихвени проценти по кредитите в различни валути.

Стратегията Currency Carry Trade е вземане на заем в национална валута по установени от дадена държава ниски процентни ставки, закупуването и инвестирането му в национална валута на държава с високи проценти по депозитите. Използвайки тази стратегия, се печели от разликата между процента на двете валути (лихвен диференциал). В случая става дума за основните лихвени проценти на централните банки, управляващи съответните валути при регулиране на рефинансирането в съответните страни. Повишаването на лихвения процент без отчитане на реалната ситуация на световния финансов пазар може да предизвика масов прилив на спекулативен капитал.

Currency Carry Trade – печалба или загуба

Ако сделката е с висок ливъридж, дори най-малката разлика може да донесе големи печалби. Тази стратегия обаче ще проработи, само ако стойността на валутната двойка остане непроменена или се повиши. Ако нискодоходната валута поскъпне спрямо високодоходната, печалбата от разликата между двете доходности може да бъде елиминирана.

akzii Bulgaria

Затова повечето търговци, които използват Carry Trade стратегията, търсят не само разликата между лихвените проценти, но и валути, чиито курс е с добри перспективи за поскъпване. Така бъдещите промени в курса на валутните двойки и лихвеният спред са основни фактори, влияещи на ползите от кери трейда. Стратегията е неуспешна, и при условие че валутата се обезценява с повече от средногодишния лихвен доход. С използването на ливъридж загубите може да са доста големи, освен ако позицията не е хеджирана по подходящ начин. При неблагоприятно развитие на нещата, могат да се наблюдават доста волатилни движения при валутната двойка, ако се ликвидират големи позиции.

Стратегията Yen Carry Trade

Реални примери за carry trade могат да бъдат намерени още от 1999 при йената, когато Япония намалява лихвените си проценти почти до нула. Ниската стойност при продажбата на японски йени е използвана от спекулантите на фондовия и стоковите пазари. Тогава търговците вземат големи суми в нисколихвените йени, които след това обръщат в щатски долари. С тях те закупуват американски облигации с доходност от около 4,5. Търговецът запазва реализираната печалба от 4,5%, докато обменният курс между страните не се промени. Много професионални търговци използват тази търговия, тъй като печалбите може да станат много големи, когато ливъриджа се взема под внимание. Ако търговецът в нашия пример използва общ коефициент на ливъридж при 10:1, след това той може да реализира печалба от 45%.

Заключение

Currency Carry Trade стратегията е една от най-популярните сред големите инвеститори заради добрата възвращаемост, която идва на фона на сравнително ограничен риск. И в заключение може да се каже, че Currency Carry Trade е дългосрочна стратегия, която е по-скоро подходяща за инвеститори, отколкото за спекуланти. Понякога тези позиции може да се държат с месеци, дори и години.

Значението на спреда във форекс търговията

Спред (Spread) на валутните пазари представлява разликата между курсовете „купува“ и „продава“. Стойността на спреда зависи от конкретната валутна двойка, сумата на сделката, състоянието на пазара и други съображения. Спредът се колебае от почти 0 до 10 – 20, а понякога 100 и повече пипса (pips). Повечето forex брокери нямат комисионни за търговия с валута и така спредът е практически единственият разход при търговия на Международния валутен пазар, като изключим суапа.

Пример:

forex-trading

Котировката за EUR/USD 1.2227/31 означава, че клиентът може да продаде евро по цена 1.2227 долара за 1 евро или да купи евро по цена 1.2231 долара за 1 евро, спредът е равен на 5 пункта, базовата валута е EUR, котируемата е USD.
За всеки търгуван инструмент има цена купува и цена продава, които се различават с един или няколко пипса (пункта). В тази разлика е включена надценката на брокера, по същия начин както в продажната цена е включена печалбата на търговеца. Така при всяка една сделка на финансовите пазари трейдърът инкасира такса на форекс брокера, известна като спред. Следователно колкото по-голям оборот прави трейдърът със своя трейдинг, толкова повече печели съответният брокер.

Видове брокери

В тази връзка има два вида брокери – с фиксиран и с плаващ спред. Фиксираният спред представлява постоянна разлика между курсовете купува и продава, независимо от пазарната ситуация. А брокерите с плаващ спред го увеличават значително по време на нервен пазар с цел увеличаване на печалбата, изтъквайки непредсказуемостта на пазара. Много брокери на форекс практикуват изключително правилото на плаващия спред, смятайки че фиксираният спред може да се съхрани само на спокоен пазар.

Предимства и недостатъци на плаващия спред

На практика почти всеки ден се отчитат моменти с резки колебания на цените, при което спредът може да достигне и 50 пункта. Това не само създава неудобства за търговията, но може да се окаже пагубно и за депозита на валутните търговци. Плаващият спред има и своите предимства, като например това, че при спокоен пазар той може да спадне с доста (1-2 пункта), докато фиксираният спред си остава постоянен и на спокоен пазар и може да е по-висок с 3-5 пипса.

По-широкият спред на определени двойки не означава задължително, че те са по-лоши за търговия отколкото други валутни двойки. И обратното – по-тесният спред не означава задължително, че търговията със съответната валутна двойка е за предпочитане. Много важно е на каква стойност на валутните двойки се отваря и затваря позиция. Шансът да се отвори позиция на дъното за деня и да се затвори позиция в кулминационния момент е под 1%. Трейдърите, особено тези, които ползват малки тайм-фреймове, трябва да внимават дали волатилността на определена валутна двойка в определен момент е достатъчно висока, за да си струва да се търгува, като се има предвид спреда.