Архив за етикет: ливъридж

Маржин търговия на Forex пазара

В буквален превод „маржин” означава разлика, резерв. В този смисъл маржин търговията на форекс пазара представлява гаранционна сума, предоставена от клиента (която служи като гаранция и се намира в сметката му за търговия), която се депозира при брокер за откриването на маржин сметка. Целта на маржина е да се получат заемни средства от самия брокер, които клиентът да използва за търговия с инструменти на стойност, значително превишаваща гаранционната сума.

forex-trading

Икономическият смисъл от използването на маржин е, че клиентът има възможност да реализира печалба върху цялата открита позиция, като същевременно ограничи инвестираната сума пари до размера на внесения маржин. Повечето брокерски компании предоставят на клиентите си различни условия за ливъридж. Ливъриджът е отношението между парите, които притежава клиентът и тези, с които търгува. Например, търгуване на валутния пазар с 10 долара с ниво на ливъридж 1:200, означава, че може да се търгува с валута на стойност 2000 долара. Това има своите предимства и недостатъци.

Маржин търговия на извънрегулираните пазари Forex и CFD

Поради непрекъснатата търговия и по-ниската волатилност на валутния пазар традиционно се използва огромен ливъридж ефект, вариращ между 1:100 и 1:500 (може да се управляват съответно от 100 до 500 пъти по-големи позиции). При търговия със CFDs изискуемият маржин е в зависимост от конкретния инструмент. Повечето индекси стандартно се търгуват на ливъридж 1:100, докато при търговия с акции рядко се използва ливъридж по-висок от 1:20. Ползването на нисък процент маржин (висок ливъридж ефект) на практика увеличава поетия риск.

Предимства:

Предимствата при маржин търговията е, че може да се реализират високи печалби като процентно съотношение спрямо началния баланс. Това е добър вариант за хора, които не притежават значително количество начални средства. Например, ако търгувате с 1000 долара, увеличение с 1 цент в стойността на долара би означавало 10 долара печалба. В същото време, ако търгувате на 1:200 ниво на маржин, тогава същото увеличение би донесло 2000 долара печалба, или по друг начин изразено – 100% приходи (без да се взимат под внимание други такси, разноски, спредове и т.н., които различните брокери прилагат).

Недостатъци:

Недостатъкът се крие във високата загуба, която може да се реализира като процентно съотношение спрямо началния баланс. Със същия начален депозит от 1000 долара, но с промяна в цената с 1 цента надолу, може много бързо да се загуби цялата инвестиция. Поради това, когато започнат да се губят пари, в определен момент брокерът ще започне да затваря позициите (така нареченият „маржин кол“). Най-често използваното ниво, на което се затварят позициите, е при наличност 30% от гаранционния депозит.
Следователно, може да се реализират невероятни печалби, но същевременно съществува риск от претърпяване на значителни загуби. За най-успешна търговия на маржин са необходими значително количество опит и стриктна политика за управление на риска.

Основни рискове при маржин търговията

Основните рискове при търговия на маржин основа са свързани с предварителните очаквания на инвеститора, че ще реализира значителни печалби от разликата във валутните двойки и техните опити да го мултиплицират, използвайки средства на заем и ливъридж ефекта. Освен това, всеки инвеститор трябва да разбере, приеме и мултиплицира всички очаквания за евентуални загуби, които могат да бъдат предизвикани от неблагоприятни промени в курса на валутата.
Поддържането на открита позиция при неблагоприятно движение на валутния курс и очакване на обръщане на посоката на движение, също може да доведе до ежедневни загуби в резултат на текуща преоценка на позициите (mark to market) и/или допълване на обезпечението (депозита по маржина).
За ограничаване на този мултиплициран риск на валутния курс се използват stop-loss поръчки, които могат да лимитират в известна степен, но не изцяло, общия риск на валутния курс в рамките на предоставеното от инвеститора обезпечение.

Същност на валутната кери търговия (Currency Carry Trade)

Currency Carry Trade (валутната кери търговия) е една от стратегиите на инвеститорите на фондовия пазар и валутния (форекс) пазар. В основата на стратегията лежи фактът, че в различните държави действат различни лихвени проценти по кредитите в различни валути.

Стратегията Currency Carry Trade е вземане на заем в национална валута по установени от дадена държава ниски процентни ставки, закупуването и инвестирането му в национална валута на държава с високи проценти по депозитите. Използвайки тази стратегия, се печели от разликата между процента на двете валути (лихвен диференциал). В случая става дума за основните лихвени проценти на централните банки, управляващи съответните валути при регулиране на рефинансирането в съответните страни. Повишаването на лихвения процент без отчитане на реалната ситуация на световния финансов пазар може да предизвика масов прилив на спекулативен капитал.

Currency Carry Trade – печалба или загуба

Ако сделката е с висок ливъридж, дори най-малката разлика може да донесе големи печалби. Тази стратегия обаче ще проработи, само ако стойността на валутната двойка остане непроменена или се повиши. Ако нискодоходната валута поскъпне спрямо високодоходната, печалбата от разликата между двете доходности може да бъде елиминирана.

akzii Bulgaria

Затова повечето търговци, които използват Carry Trade стратегията, търсят не само разликата между лихвените проценти, но и валути, чиито курс е с добри перспективи за поскъпване. Така бъдещите промени в курса на валутните двойки и лихвеният спред са основни фактори, влияещи на ползите от кери трейда. Стратегията е неуспешна, и при условие че валутата се обезценява с повече от средногодишния лихвен доход. С използването на ливъридж загубите може да са доста големи, освен ако позицията не е хеджирана по подходящ начин. При неблагоприятно развитие на нещата, могат да се наблюдават доста волатилни движения при валутната двойка, ако се ликвидират големи позиции.

Стратегията Yen Carry Trade

Реални примери за carry trade могат да бъдат намерени още от 1999 при йената, когато Япония намалява лихвените си проценти почти до нула. Ниската стойност при продажбата на японски йени е използвана от спекулантите на фондовия и стоковите пазари. Тогава търговците вземат големи суми в нисколихвените йени, които след това обръщат в щатски долари. С тях те закупуват американски облигации с доходност от около 4,5. Търговецът запазва реализираната печалба от 4,5%, докато обменният курс между страните не се промени. Много професионални търговци използват тази търговия, тъй като печалбите може да станат много големи, когато ливъриджа се взема под внимание. Ако търговецът в нашия пример използва общ коефициент на ливъридж при 10:1, след това той може да реализира печалба от 45%.

Заключение

Currency Carry Trade стратегията е една от най-популярните сред големите инвеститори заради добрата възвращаемост, която идва на фона на сравнително ограничен риск. И в заключение може да се каже, че Currency Carry Trade е дългосрочна стратегия, която е по-скоро подходяща за инвеститори, отколкото за спекуланти. Понякога тези позиции може да се държат с месеци, дори и години.

Ливъридж като риск във форекс търговията

Същност на ливъриджа

Ливъридж представлява ползване на заемни средства за участие в борсовата търговия, като по този начин ливъриджът е изключително предимство за много хора с малко спестени пари. Така за отваряне на позиция клиентът не е необходимо да разполага реално с цялата сума, а се задължава да покрива само потенциалната загуба, изразена в съотношението между залога, който дава и стойността на сделката, която сключва.
Залогът се нарича марджин (margin). Ливъриджът пък е съотношението между марджина и стойността на сделката, което брокерът позволява. Така например ливъридж 1:100 (в случая 1%) означава, че ако клиентът разполага с 10 лева, може да сключи сделки за общо не повече от 1000 лева (10 лева са 1% от 1000 лева). На практиката клиентът сам избира какъв ливъридж иска, като най-използваната стойност е 1:100, но често брокерите предлагат и по-високо рамо като 1:200 или 1:400 и др. Това отношение определя относителния дял на собствените средства, с които клиентът участва в отварянето на позиция на форекс пазара.

Крие ли риск?

forex-tragovia

За брокера отпускането на този заем не крие никакъв риск, защото всяка промяна по размера на позицията е изцяло за сметка на клиента. Парите на брокера не са застрашени дори и при негативно развитие на пазара, защото софтуерът на търговската платформа автоматично следи в сметката да има достатъчно пари за покриване на евентуална загуба. Програмата дори има възможност служебно да затвори позиция при достигане на определено ниво.

Формула на риска

За риск мениджмънта от основно значение е размерът на позицията, която избира трейдърът. При отваряне на всяка една позиция трейдърът трябва да се ръководи от загубата, която е готов да понесе от нея. Така размерът на позицията е равен на размера на акаунта, умножен по процента на риска и разделен на отдалечеността на стопа. В тази формула ливъридж не присъства. С други думи, резултатът на трейдъра не зависи от финансовото рамо, което ползва.

Оптимален марджин

Статистиката показва, че около 95% от всички Forex трейдъри губят всичките си пари в опит да надвият пазара и да спечелят много. Това най-често се получава, защото залагат като марджин твърде голяма част от свободните си средства. Основният риск при форекс търговията с валута идва от неразбирането как точно работи ливъридж ефектът и че марджинът, който трейдърът залага, обикновено е твърде голям, за да се покрие една по-значителна загуба без да се занули акаунта му. Най-често фалит се получава, ако общата сума, заложена под формата на марджин, надвишава половината от парите по сметката за търговия. Затова един професионален Forex трейдър трябва да залага много малка част от парите по сметката си и в повечето случаи това да не е повече от 5% за всичките отворени позиции.

Как да избегнем загуби на валутните пазари

Глобалният Форекс пазар с всеки изминал ден се разширява. Мотивите, които привличат все повече трейдъри по целия свят, не са никак малко – от възможност за реализиране на бързи и сравнително големи печалби, през ползване на голям заемен капитал до ликвидност от 4 трлн. долара дневно.
По-надолу ще ви представя няколко полезни съвета, благодарение на които според Investopedia.com всеки трейдър може да ограничи своите загуби на тези пазари.

1. Опознайте пазара

Ако имате желанието да търгувате активно, то преди да започнете отделете необходимото време, за да се запознаете с особеностите на Форекс пазара. Макар всичко да изглежда прекалено достъпно, тъй като се случва онлайн, откриването на сметка е само първата крачка към успешната валутна спекула. Необходимо е да наблюдавате промените и тенденците на валутния пазар и неговата реакция на различни събития от икономическо и дори политическо естество. За да сте наистина готови за Форекс предизвикателството, трябва да имате в главата си известна представа за микро- и макрофакторите, моделиращи този динамичен пазар.

2. Създаване на демо сметка

Ако сте начинаещ във Форекс търговията, е силно препоръчително да стартирате с демо сметка. Чрез нея ще можете най-напред да разучите обстойно търговската платформа на брокера, който сте избрали. Така ще избегнете немалко технически грешки, типични при търговията с нов и непознат за Вас софтуер. Разбира се от гледна точка на управление, трябва да съблюдавате и различията между демо версията и реалната сметка, в която участвате с истински пари.

3. Намерете добър брокер

В началото вероятно ще правите доста сделки. Убедете се, че вашият брокер е надежден и можете да му гласувате пълното си доверие. На второ място, той трябва да е с добър спред при валутните двойки, както и да предлага добри комисиони. Желателно е преди да изберете брокер, да потърсите съвети и препоръки – в тази област те са ключови. Съществуват множество специализирани форуми, в които хората споделят мнението си, базирано на личен опит. И накрая, дори да не откриете достатъчно изгоден и надежден брокер в България, винаги бихте могли да си откриете сметка и в чужбина.

4. Не започвайте с голяма сума!

Стартирайте със скромна сума, докато наберете известен опит и увереност и най-вече видите практически резултати от решенията и действията си. Преди да сте изградили някаква работеща за Вас концепция, рискът не е оправдан.

5. Дисциплина

Това вероятно е едно от златните правила, за да се задържите възможно по-дълго време на пазара, при това реализирайки печалби.
Печалбите сами по себе си са важни, но в дългосрочен план е още по-важно никога да не губите суми, които не можете да си позволите. Поради това е необходимо да се придържате към свои собствени правила за влизане и излизане от позиции, както и да си наложите таван на потенциалната загуба за всяка сделка. Истинското предизвикателство за един запален и обигран брокер се крие в това да спазва собствените си правила!

6. Играйте с разумен ливъридж

Въпреки че брокерите ще ви позволят да ползвате заемен капитал (до 100 пъти надвишаващ вашия собствен), не е задължително да се възползвате от подобна рискова възможност. Най-добре би било предварително да дефинирате максималното ниво на своя ливъридж.

7. Простите анализи понякога са за предпочитане

Повечето платформи предлагат доста опции за технически анализи. Но ако нямате лични наблюдения върху това доколко те са работещи, по-добре просто не ги използвайте. Следвайте прости правила, за които сте сигурни, че дават желаните резултати.