Архив за етикет: маржин търговия

Маржин търговия на Forex пазара

В буквален превод „маржин” означава разлика, резерв. В този смисъл маржин търговията на форекс пазара представлява гаранционна сума, предоставена от клиента (която служи като гаранция и се намира в сметката му за търговия), която се депозира при брокер за откриването на маржин сметка. Целта на маржина е да се получат заемни средства от самия брокер, които клиентът да използва за търговия с инструменти на стойност, значително превишаваща гаранционната сума.

forex-trading

Икономическият смисъл от използването на маржин е, че клиентът има възможност да реализира печалба върху цялата открита позиция, като същевременно ограничи инвестираната сума пари до размера на внесения маржин. Повечето брокерски компании предоставят на клиентите си различни условия за ливъридж. Ливъриджът е отношението между парите, които притежава клиентът и тези, с които търгува. Например, търгуване на валутния пазар с 10 долара с ниво на ливъридж 1:200, означава, че може да се търгува с валута на стойност 2000 долара. Това има своите предимства и недостатъци.

Маржин търговия на извънрегулираните пазари Forex и CFD

Поради непрекъснатата търговия и по-ниската волатилност на валутния пазар традиционно се използва огромен ливъридж ефект, вариращ между 1:100 и 1:500 (може да се управляват съответно от 100 до 500 пъти по-големи позиции). При търговия със CFDs изискуемият маржин е в зависимост от конкретния инструмент. Повечето индекси стандартно се търгуват на ливъридж 1:100, докато при търговия с акции рядко се използва ливъридж по-висок от 1:20. Ползването на нисък процент маржин (висок ливъридж ефект) на практика увеличава поетия риск.

Предимства:

Предимствата при маржин търговията е, че може да се реализират високи печалби като процентно съотношение спрямо началния баланс. Това е добър вариант за хора, които не притежават значително количество начални средства. Например, ако търгувате с 1000 долара, увеличение с 1 цент в стойността на долара би означавало 10 долара печалба. В същото време, ако търгувате на 1:200 ниво на маржин, тогава същото увеличение би донесло 2000 долара печалба, или по друг начин изразено – 100% приходи (без да се взимат под внимание други такси, разноски, спредове и т.н., които различните брокери прилагат).

Недостатъци:

Недостатъкът се крие във високата загуба, която може да се реализира като процентно съотношение спрямо началния баланс. Със същия начален депозит от 1000 долара, но с промяна в цената с 1 цента надолу, може много бързо да се загуби цялата инвестиция. Поради това, когато започнат да се губят пари, в определен момент брокерът ще започне да затваря позициите (така нареченият „маржин кол“). Най-често използваното ниво, на което се затварят позициите, е при наличност 30% от гаранционния депозит.
Следователно, може да се реализират невероятни печалби, но същевременно съществува риск от претърпяване на значителни загуби. За най-успешна търговия на маржин са необходими значително количество опит и стриктна политика за управление на риска.

Основни рискове при маржин търговията

Основните рискове при търговия на маржин основа са свързани с предварителните очаквания на инвеститора, че ще реализира значителни печалби от разликата във валутните двойки и техните опити да го мултиплицират, използвайки средства на заем и ливъридж ефекта. Освен това, всеки инвеститор трябва да разбере, приеме и мултиплицира всички очаквания за евентуални загуби, които могат да бъдат предизвикани от неблагоприятни промени в курса на валутата.
Поддържането на открита позиция при неблагоприятно движение на валутния курс и очакване на обръщане на посоката на движение, също може да доведе до ежедневни загуби в резултат на текуща преоценка на позициите (mark to market) и/или допълване на обезпечението (депозита по маржина).
За ограничаване на този мултиплициран риск на валутния курс се използват stop-loss поръчки, които могат да лимитират в известна степен, но не изцяло, общия риск на валутния курс в рамките на предоставеното от инвеститора обезпечение.