Архив за етикет: S&P 500

Фактори, влияещи върху движението на USD

Наред с лихвения процент и инфлацията, валутният курс е един от най-важните показатели за икономическото състояние на една страна. Поради тази причина, валутните курсове са сред най-често следените, анализирани и държавно контролирани икономически показатели. Тук ще разгледаме някои от по-важните фактори, които влияят върху движението на долара.

FED – Федерален резерв
Централната банка на САЩ има пълна независимост при определяне на монетарната политика с цел постигане на ръст без инфлация. Федералният резерв постига това основно чрез: директни интервенции на открития пазар, промяна в основния лихвен процент и промяна на лихвата по Федералните Фондове.

FOMC – Federal Open Market Committee – Федерален комитет за операциите на открития пазар
Този комитет се събира 8 пъти в годината, като разглежда икономическото и финансово състояние на САЩ и определя подходяща позиция за монетарната политика и обявяването на лихвения процент.

Основен лихвен процент на Федералния резерв
Tова е основно средство за осъществяване на целите, заложени в монетарната политика. Промените на основния лихвен процент имат голям ефект върху всички фондови, облигационни и валутни пазари.

Сконтов процент на FED
Сконтовият процент е лихвеният процент, по който Федералният резерв отпуска краткосрочни кредити на търговските банки, когато те заемат средства директно от него. Когато сконтовият процент се повиши (или намали), почти всички други краткосрочни лихвени проценти се увеличават (или намаляват).

30-year Treasury BondТридесетгодишна съкровищна облигация (дълга облигация)
Това е един от най-важните индикатори на пазарните очаквания за инфлация. Няма пряка зависимост между дългата облигация и американския долар, но промяната в нейната цена влияе върху него. Например поевтиняването на съкровищната облигация поради опасения от инфлация има отрицателен ефект върху долара. Тъй като съкровищните облигации са основен актив, те се влияят от промените в капиталовите потоци подлежащи на глобални причини. Финансовите или политически затруднения на нововъзникващите пазари могат да бъдат значителна опора за американските съкровищни облигации заради сигурността, която предлагат, като по-този начин въздействат положително на американския долар.

lichni-depositi

3-month Eurodollar Deposits – Тримесечни евродоларови депозити
Лихвата върху тримесечни депозити в долари в банки извън САЩ служи за изчисление на обменните курсове. Например при USD/ EUR, колкото е по-голяма лихвената разлика в полза на евродоларовия депозит спрямо евродепозита, толкова по-вероятно е съотношението USD/ EUR да се повиши (да поскъпне долара).

Treasury – Американска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни)
Занимава се с управление на вътрешното търсене, платежния баланс, бюджета, приходите на правителството и емитирането и обратното изкупуване на държавни ценни книжа. Хазната не може пряко да определя монетарната политика, но изявленията на тази институция има голямо влияние върху движението на долара.

Economic Data – Икономически данни
Включват следните най-важни индикатори за състоянието на US икономиката: Доклад за заетостта (вкл. равнището на безработицата , средната доходност на 1 работен час и данните за заетостта на пълен работен ден), индекс на потребителските цени (CPI), индекс на производствените цени (PPI), брутен вътрешен продукт (GDP), международна търговия, цена на работната сила (ECI), проучване на ISM, продуктивност, индустриално производство, начално жилищно строителство, разрешения за строителство и потребителско доверие. Фондов пазар – трите основни индекса са Dow Jones Industrial Index (Dow), S&P 500 и NASDAQ.

Dow има най-голямо влияние върху долара. Три главни фактора въздействат върху Dow и долара респективно: 1) Корпоративни печалби/приходи, прогнозни и действителни; 2) Очакванията за промяна на основния лихвения процент 3) Глобални причини.

Фючърсни контракти по федералните фондове
Фючърсните контракти по федералните фондове отразяват очакванията за лихвата по тези фондове. Стойността на контракта показва каква ще бъде лихвата по федералните фондове в бъдеще, в зависимост от падежа на контракта. Контрактът следователно е показателен за пазарните очаквания по отношение на политиката на Федералния резерв.

Тримесечни фючърсни контракти в евродолари
Тримесечните фючърсни контракти в евродолари показват лихвата по тримесечните депозити в евродолари. Например разликата между фючърсните контракти по тримесечните депозити в евродолари и евройени е важна променлива за определяне на очакванията за съотношението USD/JPY.

Ръст на щатския индекс S&P

S&P 500 е вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Дау Джоунс. Стойността му се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация американски компании. Индексът се състои само от компании, чието седалище се намира в САЩ. Ако компания от индекса премести седалището си извън САЩ, компанията се премахва от индекса. В индекса влизат акции, които се търгуват на NYSE Euronext и на NASDAQ OMX. S&P 500, по подобие на Дау Джоунс, се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове, управляващи пари, са замислени така, че да следват представянето на индекса.

Тенденции и прогнози

Щатските индекси са на няколко процента от историческите си върхове, но не всички пазарни специалисти са уверени в по-нататъшното им повишение. Има вероятност настоящото ниво на S&P да се намира към края на последната една трета на бичия пазар от цикъла или да сме станали свидетели на пик за индекса.

akzii Bulgaria

Ако бичият пазар продължи до май, индексът на сините чипове S&P 500 може да добави нови 5% към историческия си връх, постигнат на 2 март при ниво от 2 017.48 пункта. В момента има признаци за края на един подобен цикъл. Според специалисти, тревожни са заглавията в медиите като „Бумът на пазара на труда продължава“ или „Парти, подобно на 1999 година“. Подобни заглавия са тревожен сигнал за бъдещето на индекса. Друг тревожен сигнал е пикът на маржин задълженията на инвеститорите, които са започнали да се понижават. В миналото подобни пикове са съвпадали с началото на „мечи пазари“. Професионалните инвеститори са крайно „бичи настроени“, което е още един повод за притеснения. Мечите нагласи са под 14%, или най-ниски от 1987 година, точно преди началото на пазарния срив. И макар съотношението цена-печалба на щатските индекси при ниво от 19.9 да е малко под средното, когато лихвите са били под 3%, повишението на лихвите може да направи пазарите изключително волатилни и да постави края на бичия пазар.

Близо половината от американските домакинства имат инвестиции в акции. Добрата новина за тях е, че ръстът на широкия индекс S&P 500 превишава ръста на заплатите с по-висок темп, от който и да е „бичи пазар“ от петдесет години насам. Широкият индекс расте при темпове от около 20% през последните години, на фона на ръста на заплатите с 2%.

Какво да очакваме при финансовите инструменти?

  • Щатският фондов индекс S&P 500

Исторически погледнато, от Втората световна война насам всяко вдигане на основната лихва е последвано от краткосрочна корекция и нова вълна оптимизъм в по-дългосрочен аспект. Това е свързано с рязка низходяща корекция или мечи пазар през следващите 6 месеца, преди фондовите индекси да тръгнат отново нагоре. Широкият фондов индекс S&P 500 е губел средно 16% от стойността си при всеки от тези спадове, но по-голямата част от загубите обикновено се е случвала преди вдигането на лихвите. Възможно е и този път тази зависимост да се спази.

  • Валутната двойка EUR/USD

Валутната двойка EUR/USD е един от най-чувствителните инструменти, отразяващи намеренията на Федералният резерв. Подготовката за затягане на монетарната политика на Централната банка на САЩ, както и стимулите от страна на Европейската централна банка, доведе до поскъпване на щатския долар с близо 16% спрямо еврото за последните 9 месеца. Няма причина тази тенденция да не продължи, като при евентуално по-висока лихва в САЩ, може да последва нов спад и тест за форекс търговците.