За сайта

За всички, които случайно или пък съвсем умишлено са попаднали на страниците на този блог, искам да се представя накратко.

От години насам моята професия и хоби са свързани с финанси, бизнес и лични инвестиции. Бакалавърското ми образование е икономическо, но впоследствие специализирах в Германия „Банкиране и Финанси“. Още от самото начало знаех, че ще се върна да упражнявам придобитите навън умения в България. В момента работя за известна банкова институция у нас, чието име по разбираеми причини няма как да назова.

През годините, преди да достигна до поста Ръководител на отдел, съм се занимавала с анализ и оценка на риска, лично финансово консултиране, както и за кратък период от време с управление на трансгранични кредити и вземания в рамките на ЕС.

Отдавна обмислях създаването на „онлайн кътче“, където хора с любителски интерес или нужда от съвет в сферата на личните финанси да могат да си набавят полезна информация, съвети и анализи в тази сфера. А защо не и поучителни примери от практиката?
Оставям Вие да прецените доколко идеята ми е намерила успешна реализация!